Klager/Varsler

Slik går du frem for å klage på våre finanstjenester:

Kundeklager

1: Send en e-post til oss

Gjelder klagen tjenester? Send inn din klage til selskapets klagenemnd. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, senest innen 21 dager. Les mer om selskapets rutine for klagebehandling her

2: Gå videre med din sak til Finansklagenemnda

Varsel fra ulike interessenter om kritikkverdige forhold

MERK: Selskapet har en egen kanal for kundeklager og de skal ikke varsles via denne siden. Dersom du ønsker å klage kan epost sendes til klagemottak@sb1fo.no  

Som ansvarlig samfunnsaktør skal også andre parter enn kunder kunne varsle om kritikkverdige forhold vedrørende selskapets virksomhet.

SpareBank 1 Finans Østlandet skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende rettsregler og i samsvar med høy etisk standard, samt alminnelige krav til forsvarlig virksomhet for øvrig.

Både leverandører, samarbeidspartnere, offentlige aktører, organisasjoner eller andre interessenter skal kunne melde fra om aktuelle forhold. Meldingene vil bli ivaretatt på en trygg og forutsigbar måte.

Du sender inn varsel ved å benytte dette skjemaet

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler ditt varsel.