Varsel fra ulike interessenter om kritikkverdige forhold

MERK: Selskapet har en egen kanal for kundeklager og de skal ikke varsles via dette skjemaet. Dersom du ønsker å klage kan epost sendes til klagemottak@sb1fo.no

Som ansvarlig samfunnsaktør skal også andre parter enn kunder kunne varsle om kritikkverdige forhold vedrørende selskapets virksomhet.

SpareBank 1 Finans Østlandet skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende rettsregler og i samsvar med høy etisk standard, samt alminnelige krav til forsvarlig virksomhet for øvrig.

Både leverandører, samarbeidspartnere, offentlige aktører, organisasjoner eller andre interessenter skal kunne melde fra om aktuelle forhold. Meldingene vil bli ivaretatt på en trygg og forutsigbar måte.