Pensjonister

Båtlån

Hos oss kan du få du lån på timen til ny eller brukt båt. Det finnes to ulike båtregister som påvirker dine lånebetingelser.

Det er 2 veier til båtlån; båter som kan registreres i Skipsregistret (over 7 meter) og båter som registreres i småbåtregistret eller securemark (under 7 meter og de som ikke kan registreres i skipsregistret). 

De beste lånebetingelsene får du ved båter registrert i Norsk Ordinært Skipsregister NOR:

Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) er et offentlig kontrollorgan der vi kan tinglyse skipspantobligasjon som sikrer vårt rettsvern. Båt over 7 meter kan registreres i NOR, og det er du som lånetager som er ansvarlig for å påse at båten er registrert. Kjøp av nyere båter registrert i NOR kan fullfinansieres. 

Vi har god kunnskap om båt og hjelper deg gjerne. 

 Les mer og søk om lån til båt over 7 meter 

 

For båter under 7 meter gjelder følgende:

Vi setter krav om 20% egenkapital ved kjøp av båt under 7 meter eller båt som ikke er registert i Skipsregistret (NOR).

Les mer og søk om lån til båt under 7 meter

 

Nyttig