Båtlån

Hos oss får du lån på timen til ny eller brukt båt. Det finnes to ulike båtregister som påvirker dine lånebetingelser.

De beste lånebetingelsene får du ved båter registrert i Norsk Ordinært Skipsregister NOR:

1. Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) er et offentlig kontrollorgan der vi kan tinglyse skipspantobligasjon som sikrer vårt rettsvern. Båt over 7 meter kan registreres i NOR. Det er kundens ansvar å påse at båten er registrert. Kjøp av nyere båter registrert i NOR kan fullfinansieres.

For båter under 7 meter gjelder følgende:

2. Vi setter krav om 20% egenkapital ved kjøp av båt under 7 meter eller båt som ikke er registert i Skipsregistret (NOR).

Lånetype avhenger av hvor båten er registrert eller skal registreres :

 

Båt

Copyright © SB1FO Finans