Hva er leasing?

Leasing er en meget utbredt form for finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor. Leasing innebærer at vi kjøper utstyret på vegne av din virksomhet, og leier det tilbake til deg i et avtalt tidsrom.

Vi er opptatt av at våre kunder skal kunne velge velge løsninger som er tilpasset behovene i den enkelte bedrift. 
Derfor tilbyr vi ulike typer leasing, blant annet:

Leasing med full nedbetaling
Nedbetalingen kan tilpasses utstyrets levetid. Leasing med full nedbetaling innebærer at utstyret utgiftsføres i sin helhet i leieperioden.Dette kan gi en skattegevinst såfremt selskapet går med overskudd.

Leasingkonto for landbruket 
Leasingkonto er en forhåndsinnvilget leasingramme som gjør det enkelt å planlegge og forberede fremtidige investeringer i maskiner og utstyr. 

Med leasingkonto får du fleksibilitet og kan gjøre investeringer uavhengig av leverandør. Du står dermed fritt til å kunne investere når og hvor du vil, og er godt forberedt når gode tilbud dukker opp. Med finansieringen i orden på forhånd sitter du med en god forhandlingsmakt overfor leverandører. 

Med bruk av leasingkonto forholder du deg til en aktør og en regning på alle dine investeringer.