Åker, traktor

Les mer om leasing

Leasing er en meget utbredt form for finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy for landbruk, næringsliv og offentlig sektor.

Benytt vårt søknadsskjema for et godt leasingtilbud

Du finner vårt søknadsskjema her.

Leasing innebærer at vi kjøper utstyret på vegne av din virksomhet, og leier det tilbake til deg i et avtalt tidsrom. Vi er opptatt av at våre kunder skal kunne velge løsninger som er tilpasset behovene i den enkelte bedrift.

Hos oss kan du lease:

 • Landbruksutstyr
 • Anleggsmaskiner
 • Transport
 • Varebiler
 • Skogsmaskiner
 • Industriutstyr
 • Annet løsøre

 

Leasing med full nedbetaling

Nedbetalingen kan tilpasses utstyrets levetid. Leasing med full nedbetaling innebærer at utstyret utgiftsføres i sin helhet i leieperioden. Dette kan gi en skattegevinst såfremt selskapet går med overskudd.

Fordeler med leasing

 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
 • Bedre forholdstall i balansen, da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
 • Vanligvis tas kun sikkerhet i utstyret. Leasing binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd