Fordeler med leasing

Spar penger med leasing

  • Spar tid og penger med enkel regnskapsbehandling, direkte utgiftsføring av leien.
  • Spar tid og penger med enkel budsjettering.
  • Frigjør egenkapital, slipper kapitalkrevende investeringer.
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
  • Raskere skattemessig utgiftsføring av utstyret.
  • Bedre likviditet, kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og gir inntjening.
  • Leasing gir mulighet for til enhver tid å ha tidsriktig og effektivt utstyr.

 

Prøv våre leasingkalkulatorer på forsiden, eller bruk vårt kontaktskjema for å få et godt leasingtilbud.