Forsikret billån hos Cardif

Denne siden gjelder deg som har betalingsforsikring gjennom Cardif. Du finner skademeldingsskjemaene under.

Vedrørende Korona

Er du berørt av korona og ønsker å melde inn arbeidsledighet eller sykdom bes du om å benytte denne siden. Du bes også om å lese Cardifs til en hver tid oppdaterte informasjon om koronaviruset.

Forsikringen dekker de månedlige lånebetalingene ved

  • 100 % sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • lånetakers død innfris lånet med inntill 600 000 kroner
  • kritisk sykdom

De fleste lån hos oss kan sikres med betalingsforsikring. Forsikringen kan tegnes av

  • kunder mellom 18 og 62 år som jobber mer enn 16 timer pr. uke
  • selvstendig næringsdrivende
  • ha vært fast ansatt eller selvstedig næringsdrivende i minst 6 sammenhengende måneder forut for inntreden i forsikringen
  • ikke er kjent med eller burde hatt grunn til å regne med permittering eller sykemelding
  • ikke er kjent med sykdom

Premien regnes som en prosentsats av månedlig terminbeløp og betales sammen med lånet (p.t 7,7 %). Fullstendige vilkår finner du her.

 

Meld skade til Cardif

Skademeldingsskjemaer