Søknad om avdragsfrihet

Er du berørt av situasjonen med Korona-viruset strekker vi oss langt for å hjelpe deg. Du kan få inntil tre måneders avdragsfrihet på lånet ditt. Har du behov for mer enn tre måneders avdragsfrihet trenger vi en grundig beskrivelse av årsaken. Dette kan fylles ut i feltet Melding. Vi vil da gjøre en individuell vurdering av saken. 

Hvis du ønsker avdragsfrihet, vennligst oppgi nødvendig informasjon:

Hvis du søker om mer enn tre måneder trenger vi en beskrivelse av hvorfor.