Søknad om avdragsfrihet

Du kan søke inntil tre måneders avdragsfrihet på lånet ditt. Har du behov for mer enn tre måneders avdragsfrihet trenger vi en grundig beskrivelse av årsaken. Dette kan fylles ut i feltet Melding. Vi vil da gjøre en individuell vurdering av saken. Ved innvilget avdragsfrihet legges det til gebyr a kr 499,- pr innvilget måned.  

Ønsker du avdragsfrihet, vennligst oppgi nødvendig informasjon:

Hvis du søker om mer enn tre måneder trenger vi en beskrivelse av hvorfor.