Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital:
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløp som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser.

 

En bil skal som hovedregel ikke være eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt. Det er andre regler for båt

Betalingsforsikring

Bekreft

Du bekrefter og være mellom 18 og 62 år, være fast ansatt, at du ikke er kjent med varsel om permitteringer eller oppsigelser, du er fullt arbeidsfør og ikke kjent med eksisterende sykdom, ikke vært sykmeldt mer enn 30 dager sammenhengende de siste 360 dager og er ikke kjent med symptomer eller lidelser som kan føre til dødsfall. Pris er 7,7% av terminbeløpet. Se vilkår for mer informasjon

Nom fra 4,95%, eff fra 7,76%. Ek 35%, 150.000,- o/5 år, etabl.geb fra 5.000,-. Tot 180.389,-

Terminbeløp:  

 

2 196

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr.

107 384
Nominell rente p.a.: 6,50%
Effektiv rente:  

 Den effektive renten viser rente inkludert omkostninger og termingebyr.

10,92%
Etableringsgebyr: 5 000
Termingebyr: 95
Fant ikke bilde
(Ingen båt valgt) Velg båt
dersom du har  

Fyll inn dersom du vet hvilken bil du skal kjøpe.

Copyright © SB1FO Finans