Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløp som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser.

 

En bil skal som hovedregel ikke være eldre enn 17 år når lånet er nedbetalt. Det er andre regler for båt

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering og innfrir lånesaldo inntil 750.000 kroner ved død eller kritisk sykdom. Se informasjon før kjøp for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Du bekrefter og være mellom 18 og 65 år, være fast ansatt (min 50% stilling i min 6 mnd), at du ikke er kjent med varsel om permitteringer eller oppsigelser, du er fullt arbeidsfør og ikke kjent med eksisterende sykdom, ikke vært sykmeldt mer enn 30 dager sammenhengende de siste 360 dager og er ikke kjent med symptomer eller lidelser som kan føre til dødsfall. Pris er 7,7% av terminbeløpet. Se vilkår for mer informasjon

Nom fra 4,45%. Eff fra 6,11%. 35% EK. 150.000,- o/5 år. Kostnad: 21.043,- Totalt: 171.043,-

Lånet har minimum 1 års løpettid, maksimalt 7 år.

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

4 010

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr.

203 251
Nominell rente p.a.: 5,95%
Effektiv rente:  

Den effektive renten viser rente inkludert omkostninger og termingebyr.

7,55%
Etableringsgebyr: 2 200
Termingebyr: 85
Fant ikke bilde
(Ingen atv valgt) Velg atv
dersom du har  

Fyll inn dersom du vet hvilken bil du skal kjøpe.