Forsikret billån

Uforutsette og vanskelig livssituasjoner kan ramme oss alle og den økonomiske hverdagen kan i slike situasjoner ble krevende. Forsikret billån gjør din hverdag tryggere.

 

Vi har fått følgende melding fra AmTrust hvor du har betalingsforsikringen din:

«I forbindelse med økt press på telefon vedrørende sykdom/arbeidsledighet grunnet Corona viruset, ber vi om at alle krav meldes via webskjema, se www.skademeldingsskjema.no. Vi gjør oppmerksomme på at det er krav til sykmelding/mottak av dagpenger i minst 30 dager før du vil ha krav på erstatning. Erstatningen er en ekstra nedbetaling på lånet.»

Har du behov for avdragsutsettelse på lånet bruker du dette skjemaet: Søk avdragsfrihet.

 

Opprettet du betalingsforsikring før 01.02.2019? Klikk her 

 

Forsikringen dekker de månedlige avdragene

  • fra 50 % sykmelding i mer enn 30 dager. Her er det en gradert utbetaling etter sykmeldingsprosenten.
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • ved død innfris hele lånet inntil 750.000 kroner

Forsikringen kan tegnes av

  • kunder mellom 18 og 65 år som har mer enn 50 % fast stilling
  • selvstendig næringsdrivende
  • ha vært fast ansatt eller selvstedig næringsdrivende i minst 6 sammenhengende måneder forut for inntreden i forsikringen
  • ikke er kjent med eller burde hatt grunn til å regne med permittering eller sykemelding
  • ikke er kjent med sykdom

De fleste lån hos oss kan sikres med en betalingsforsikring. Spør oss gjerne. Forsikringspremien regnes som en månedlig prosentsats (p.t 7,7%) av det månedlige terminbeløpet, og faktureres sammen med lånet.

Les mer om forsikringen her 

Informasjon før kjøp hovedlåntaker
Informasjon før kjøp medlåntaker

 Bestill betalingsforsikring  

Melde skade?

Du melder skade på nett (fungerer best i google Chrome eller Moazilla FireFox), eller ved å henvende deg til:

Skadebehandler Crawford & Company, postboks 133, 1300 Sandvika. Telefon 67 55 25 00. E-post: company@crawco.no

Skjema betalingsforsikring