Enovastøtte

Når du finansierer utslippsfrie maskiner og biler hos oss kan du få Enovastøtte på deler beløpet. Hos oss kan du få bistand til å søke om Enovastøtte når du skal investere i elektriske varebiler, elektriske tyngre kjøretøy, biogasskjøretøy eller utslippsfrie anleggsmaskiner og hydrogenkjøretøy.

Viktig å være klar over når du ønsker Enovastøtte

  1. Det må søkes om støtte før avtale om kjøpe/leasing inngås. Søknaden kan baseres på et tilbud eller en intensjonsavtale om kjøp
  2. Hvis objektet skal lånefinansieres er det kjøper selv som søker og mottar støtte. Hvis objektet skal leasingfinansieres er det leasingselskapet som søker og mottar støtte
  3. Valg av finansieringsform må gjøres før det søkes om støtte. En søknad om støtte kan ikke overføres til et leasingselskap i ettertid
  4. Ved søknad om støtte til kjøp av elektrisk varebil og biogasskjøretøy, er det selger av objektet som søker på vegne av kjøper
  5. Ved søknad om støtte til kjøp av tyngre elektriske kjøretøy og utslippsfrie anleggsmaskiner er det kjøper (eventuelt leasingselskap ved leasing) selv som søker
  6. Det er litt ulike krav til dokumentasjon ved søknad om støtte til de ulike objektene, men utgangspunktet for støtte vil i alle tilfeller være differanse i kjøpspris mellom et dieseldrevet objekt og et utslippsfritt alternativ

 

Støtte til elektrisk varebil

Du kan søke om støtte både ved lån eller leasing. Du finner en oppdatert liste over bilmodeller med støttebeløp hos Enova. Ved lånefinansiere sender selger inn søknaden på vegne av deg. Velger du leasing sender selger inn på vegne av SpareBank 1 Finans Østlandet. Du kan lese mer om Enovastøtte til elektrisk varebil her.

Støtte til tunge elektriske kjøretøy

Du kan søke om støtte både ved lån og leasing. Støtten beregnes individuelt til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn, men er begrensed oppad til 40 % av merkonstanden ved å velge et nullutslippsalternativ. Hvis du velger lånefinansiering er du selv som søker støtte hos Enova, og velger du leasing er det vi som søker. Du finner mer informasjon om støtte til tunge elektriske kjøretøy hos Enova.

Støtte til biogasskjøretøy

Du kan søke om støtte både ved lån og leasing av biogasskjøretøy over 4.25 tonn. Støtten beregnes umiddelbart i søknadsprosessen. Det er bilselger som må søke på vegne av deg. Skal du leasingfinansiere bilen søker bilselger på vegne av oss. Støtten må søkes om FØR bilen bestilles. Les mer om hvordan du går frem her.

Støtte til utslippsfrie anleggsmaskiner og hydrogenkjøretøy

Du kan søke om støtte både ved lån og leasing. Prosjektet må minst erstatte 10.000 liter diesel pr år. Et prosjekt kan bestå av flere maskiner fordelt på flere kunder. Hvert kjøretøy må være over 4,25 tonn. Støtten beregnes individuelt i hvert prosjekt. Hvis du velger lånefinansiering er du selv som søker støtte hos Enova, og velger du leasing er det vi som søker. Les mer hos Enova.