Søknad om avdragsfrihet

Du kan søke inntil to måneders avdragsfrihet på lånet ditt. Har du behov for mer enn to måneders avdragsfrihet trenger vi en grundig beskrivelse av årsaken. Dette kan fylles ut i feltet Melding. Vi vil da gjøre en individuell vurdering av saken. Ved innvilget avdragsfrihet legges det til gebyr a kr 499,- pr innvilget måned.  

Avdragsfrihet innebærer at du betaler månedlige renter og gebyrer uten å betale ned på lånet i en begrenset periode. Vær oppmerksom på at din månedlige lånekostnad vil øke etter denne perioden.

Ønsker du avdragsfrihet, vennligst oppgi nødvendig informasjon: