Bærekraft

Vi er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Derfor har vi satt fokus på bærekraft.

Vi er en regional aktør med forretningsdrift over hele Østlandet. Som følge av dette har vi hovedfokus på bærekraft i de lokalsamfunnene vi er en del av. Selv om selskapet i hovedsak har et regionalt fokus, må vi også ta globale hensyn. Virksomheten skal i alle sammenhenger opptre ansvarlig og i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. Som en del av dette er vi sertifisert Miljøfyrtårn. Her finner du vår klima- og miljørapport hos Miljøfyrtårn.

Selskapets arbeid med bærekraft tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Som selskap kan vi ha fokus på flere av delmålene. Vi velger å sette fokus på følgende to hovedområder:

Mål 13  Mål 9

Kreditt er selskapets bærende virksomhetsområde. Her har vi god mulighet for å påvirke positivt, samt risiko for å påvirke negativt, særlig på bedriftsmarkedet. Sb1fø har som overordnet mål å bidra til en bærekraftig omstilling i vårt markedsområde. Det er et mål vi skal nå i samarbeid med våre kunder.

Vi tenker bærekraft i store og små beslutninger, slik at det er en integrert del av vår virksomhet, og søker å redusere virksomhetens negative miljøkonsekvenser.

Vi ønsker at våre leverandører og samarbeidspartnere har et bevisst forhold til bærekraft, og at lover og regler knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, korrupsjon og hederlig virksomhet overholdes.

Har du innspill til vårt bærekraftsarbeid?

Send oss gjerne en e-post 

Vår eiers bærekraftsarbeid

Vår eier SpareBank 1 Østlandet er opptatt av hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Bærekraftig omstilling er i dag en del av vår overordnede konsernstrategi. Les mer om bankens bærekraftsarbeid.

Dokumenter knyttet til vårt bærekraftsarbeid