Prosjektleder prosessforbedring

Vi søker en allsidig prosjektleder for standardisering, prosessforbedring og automatisering. Stillingen inngår i avdeling IT/Forretningsutvikling og rapporterer til Leder forretningsutvikling. Avdelingen har ansvar for produkt og tjenesteutvikling, standardisering, prosessforbedring og automatisering, samt drift, vedlikehold og utvikling av selskapets IT-systemer. Utviklingsarbeidet omfatter interne prosesser og systemer i selskapet, samt prosjekter i samarbeid med øvrige selskap og utviklingsmiljøer i SpareBank 1 Alliansen. Arbeidssted er Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder og prosessdriver for kartlegging, standardisering av prosessforbedring av saksgang og andre prosesser i samarbeid med de ulike forretningsområder og avdelinger
 • Følge opp og være pådriver i selskapets forbedringsarbeid
 • Ha eierskap til og utvikle vårt rammeverk for standardisering av saksgang
 • Bidra til utvikling av prosjektmetodikk og prosessforbedringsmetodikk
 • Tilrettelegge for smidige og digitaliserte prosesser
 • Kartlegge og implementere relevante IT-løsninger
 • Bidra i testarbeid - versjonoppgraderinger - nye funksjoner
 • Ansvar selskapets rutineverk
 • Ansvar for selskapets sider på konsernets intranett

Kvalifikasjoner

 • God innsikt i relevante modeller og utviklingsverktøy
 • Kompetanse innen prosjektledelse, prosjektmetodikk og fasilitering
 • Erfaring med LEAN-metodikk, prosessarbeid eller tilsvarende vil være en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Høyere utdanning innen prosess- eller teknologiledelse eller kombinasjon av annen høyere utdanning og erfaring fra prosessforbedring og endringsarbeid

Utdanning

 • Bachelorgrad / Diplom (3-årig)
 • IT
 • Mastergrad
 • Prosjektledelse
 • Teknologi

Egenskaper

 • Du er nøyaktig, systematisk og selvledet, en utpreget doer som klarer å se og formidle de små oppgavenes betydning i den store sammenheng
 • Du er rollemodell for endring, ser etter forbedringer og formidler med entusiasme gevinstene for selskapet og de ansatte, og får dem på sitt lag
 • Du er en digital native og brenner for den gode digitale brukeropplevelsen.
 • Våger å utfordre og tenke nytt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Godt arbeidsmiljø, med rom for utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en solid og lønnsom bedrift i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
Copyright © SB1FO Finans