Forsikret billån

Uforutsette og vanskelig livssituasjoner kan ramme oss alle og den økonomiske hverdagen kan i slike situasjoner ble krevende. Forsikret billån gjør din hverdag tryggere.

Opprettet du betalingsforsikring før 01.02.2019 klikk her.

Forsikringen dekker de månedlige lånebetalingene ved

  • 100 % sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • lånetakers død innfris lånet med inntill 600 000 kroner
  • kritisk sykdom

De fleste lån hos oss kan sikres med betalingsforsikring. Forsikringen kan tegnes av

  • kunder mellom 18 og 65 år som jobber mer enn 16 timer pr. uke
  • selvstendig næringsdrivende
  • ha vært fast ansatt eller selvstedig næringsdrivende i minst 6 sammenhengende måneder forut for inntreden i forsikringen
  • ikke er kjent med eller burde hatt grunn til å regne med permittering eller sykemelding
  • ikke er kjent med sykdom

Premien regnes som en prosentsats av månedlig terminbeløp og betales sammen med lånet (p.t 7,7 %). 

Les mer om forsikringen her

Informasjon før kjøp hovedlåntaker
Informasjon før kjøp medlåntaker

Bestill betalingsforsikring

Bil

Melde skade

Skader meldes til via dette nettskjema, eller til:

Skadebehandler Crawford & Company, postboks 133, 1300 Sandvika. Telefon 67 55 25 00. E-post: company@crawco.no.

Copyright © SB1FO Finans