Fyll inn avtalenummeret (seks siffer). Du finner det på en faktura, eller i mobil- eller nettbanken din. Du vil i løpet av kort tid etter innsendelse av skjema motta en faktura på den oppgitte e-postadressen. Dersom du sender inn skjema etter klokken 21.00, vil du motta fakturaen neste morgen. Om du ikke betaler denne fakturaen innen forfallsdato vil den automatisk annulleres, og lånet fortsetter å løpe som vanlig.