Klager

Slik går du frem for å klage på våre finanstjenester:

1: Send en e-post til oss

Gjelder klagen tjenester? Send inn din klage til selskapets klagenemnd. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, senest innen 21 dager. Les mer om selskapets rutine for klagebehandling her

2: Gå videre med din sak til Finansklagenemnda