Bestillingsskjema betalingsforsikring

Uforutsette og vanskelige livssituasjoner kan ramme oss alle og den økonomiske hverdagen kan i slike situasjoner bli krevende. Forsikret billån gjør din hverdag tryggere om du skulle bli permittert, arbeidsledig eller syk. Du bestiller enkelt vår betalingsforsikring ved å velge "ja" under å sende inn dette skjemaet.

Ved å svare "JA" bekrefter du at du har lest og forstått "Informasjon før kjøp". Du bekrefter også å være fast ansatt, at du ikke er kjent med varsel om permitteringer eller oppsigelser, du er fullt arbeidsfør og ikke kjent med eksisterende sykdom, ikke vært sykmeldt mer enn 30 dager sammenhengende de siste 360 dager og er ikke kjent med symptomer eller lidelser som kan føre til dødsfall og/eller alvorlig sykdom. Pris er 7,7% av terminbeløpet. Du kan angre på avtaleinngåelsen innen 30 dager ved å sende inn angrerettskjema.